Opfølgning på generalforsamlingen

Tak Første og fremmest siger bestyrelsen tak for det relativt gode fremmøde til Generalforsamlingen d. 23/3-2017. Vi var omkring 35 medlemmer inkl. bestyrelsen – i procent giver det ca 2,2% af vores medlemmer. Ikke imponerende men trods alt nok til at få en god...

Forsinkelse på mails til jafnet.dk

På Generalforsamlingen blev det nævnt, at nogle brugere med en @jafnet.dk-mailadresse oplever forsinkelse på at modtage mails. Foreningen har været i kontakt med YouSee, som står for vores mail-server. YouSee fortæller, at man har installeret en foranstaltning, som...

Generalforsamling 2017

Sæt kryds i kalenderen. Juelsminde Antenneforening afholder generalforsamling d. 23. marts kl. 19.30 i Juelsminde Hallernes Cafeteria. Indkomne forslag skal være Foreningen i hænde senest fredag d. 17/3 og kan sendes til [email protected] Dagsordenen til...

FM-signalet slukkes ikke (foreløbig)

Efter et turbulent nytår for YouSee og en ophedet debat omkring lukning af FM-signalet i Juelsminde Antenneforenings, så har YouSee nu valgt at forlænge levetiden for FM-signalet i antenneanlægget. Der er indtil videre ikke kommet nogen dato for, hvornår signalet...

Lukning af FM-signalet

Juelsminde Antenneforenings bestyrelse har i løbet af november og december måned arbejdet med at afsøge mulighederne for at fortsætte med at udsende FM-signalet i vores kabel-net. Der er blevet talt med mange medlemmer i foreningen og der er blevet indhentet tilbud...