Dato/tid
28/3-2019 kl. 19.30

Deltagere
20 medlemmer
5 bestyrelsesmedlemmer
1 YouSee-repræsentant
1 forretningsfører for Antenneforeningen

Valg af dirigent
Keld Glyngø blev valgt enstemigt.
Konstateret at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Beretning
– Kontoret er åbent altid fra 10-14 hver dag. Godt samarbejde med vandværk.
– Facebook bruges mere intensivt – bedre kontakt med medlemmerne.
– ERFA-samarbejde fungerer godt med TUKnet. Det vil vi gerne bibeholde.
– Udvidelse af ERFA-samarbejdet, da Hedensted, Daugaard og Stouby måske kommer med.
– Pt. er vi 1600 medlemmer i Antenneforeningen – over 1000 medlemmer får internet fra Juelsminde Antenneforening.
– YouSee er vores foretrukne leverandør med det bedste underholdnings-univers.
– Service-leverandør er Dansk Kabel-TV. Justerer signalet og vedligeholder nettet. Vi har et godt samarbejde med DKTV.
– Ombygning af antenne-nettet. Nu kan der laves Gigabit-forbindelser. Antenneforeningen er forberedt til fremtiden.
– 4 stk. TV-pakker. (Internet Only, Grundpakke, Mellempakke og Fuldbakke). Derudover Bland Selv pakker som bliver mere og mere populære.
– Hastighederne på vores bredbåndsforbindelser bliver større og større. Kapaciteten i nettet er blevet udvidet ifm. Docsis 3.1.
– Priser på internet kan altid ses på hjemmesiden (www.jafnet.dk).

Spørgsmål fra Generalforsamlingen
Der bliver spurgt til hvordan Bestyrelsen i overenstemmelse med vedtægterne har tilladt YouSee at “købe” foreningen ved at lade dem blive lån-giver i foreningen. Formanden svarer, at det er Bestyrelsen, der har truffet den beslutning og at der er hjemmel til dette i vedtægterne.

Næste år
Bestyrelsen skal huske at vedlægge budget til næste år. Et medlem udtrykker ønske om dette.

Behandling af forslag
Ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelse
3 stk. på valg

 • Nicklas
 • Søren
 • Thomas
  Alle bliver genvalgt.

  Suppleanter (genvælges)
 • Claus Larsen
 • Kasper Glyngåø

  Valg af revisor
 • Roegaard & partners.

Eventuelt
Der opfordres til at en YouSee-repræsentant deltager hvert år ved Generalforsamlingen. Og at det annonceres sammen med indkaldelsen til Generalforsamling.