Priser og ydelser

På denne side findes en liste over alle Juelsminde Antenneforenings ydelser samt tilhørende priser.

TV

Priserne på TV-pakkerne gældende for 2023 ses i tabellen herunde. Det er samtidig udspecificeret hvordan prisen er sammensat. Juelsminde Antenneforening har ingen avance på kanalerne. Foreningens eneste indtægt til dækning af foreningens omkostniger (administration, vedligeholdelse, reparationer, etc.) kommer fra det faste medlemskontingent på 550 kr. pr. år, som man betaler, når man er tilsluttet foreningens kabelnet, uanset om man har TV og internet eller kun en af delene.

Se indhold af de forskellige pakker her.

Helårsboliger

Grundpakken Mellempakken
(eller Grundpakke + 10 points til Bland Selv)
Fuldpakken
(eller Grundpakke + 36 points til Bland Selv)
Medlemskontingent 595 kr. 595 kr. 595 kr.
Kanalpriser 2860 kr. 5695 kr. 7375 kr.
Total pakke pris pr. år 3455 kr. 6290 kr. 7970 kr.

Sommerhuse

Juelsminde Antenneforening har i samarbejde med YouSee muligheden for at tilbyde sommerhus-ejere indenfor forsyningsområdet ekstra-ordinære gode priser på TV-pakker. Se priserne herunder.

Grundpakken Mellempakken
(eller Grundpakke + 10 points til Bland Selv)
Fuldpakken
(eller Grundpakke + 36 points til Bland Selv)
Medlemskontingent 595 kr. 595 kr. 595 kr.
Kanalpriser 2400 kr. 4130 kr. 5090 kr.
Total pris pr. år 2995 kr. 4725 kr. 5685 kr.

Internet / bredbånd

Pris

Udover nedenstående pris (som er prisen til YouSee), så skal man som medlem af Juelsminde Antenneforening betale 550 kr. om året i medlemkontingent (svarende til 42 kr. om måneden) for at være på kabelnettet. Kontingentet dækker foreningens omkostninger til administration, vedligeholdelse af kabel-nettet, reparationer af standerskabe, etc.). Kontingentet betales direkte til foreningen og skal betales uanset om man har TV og internet eller kun en af delene.

1000/100 Mbit 200/20 Mbit 300/60 Mbit
Medlemskontingent (bortfalder hvis du allerede har en TV-pakke
og betalt medlemskontingent igennem denne).
46 kr. 46 kr. 46 kr.
Pris til YouSee (hvis du allerede har en TV-pakke) 249 kr. 199 kr. 229 kr.
Total pris pr. måned (hvis du ikke har en TV-pakke) 295 kr. 245 kr. 275 kr.

* Hvis hustanden ikke har en TV-pakke, så skal der betales et medlemskontingent på 500 kr. pr. år til Juelsminde Antenneforening.

Andre ydelser

Ydelse Pris
Pakkeskift
Hvis du ønsker at ændre din tv-pakke, kan dette gøres hver måned. Du skal blot huske at meddele os det senest d. 10. i måneden før ønsket ikræfttrædelsesdato. Ønske om pakkeændring skal ske skriftligt – enten via mail eller brev. Se kontakt.
 325 kr.

Tilslutning
Tilslutningsafgift/medlemsindskud til installationsklar tilslutningsstander inden for forsyningsområdet.

Kontakt Juelsminde Antenneforening
Stikledning fra stander i skel
Max 30 meter fra standard til indførelse i hus.
Kontakt Juelsminde Antenneforening

Samlet tilslutningspris for fx nybygget hus
Forudsat at huset ligger indenfor forsyningsområdet og der er mindre end 30 meter fra standard til indførelse i huset.NB!
Tilslutningspris uden for forsyningsområdet og nye udstykninger samt institutioner og hoteller og øvrige udvidelser af ledningsnettet sker i følge tilbud.Se mere vedr. stikledning her.
Kontakt Juelsminde Antenneforening
Distributionsgebyr for sommerhuse
Distributionsgebyr i sommerhusområder hvor bygherre ikke har betalt anlægsomkostninger.
30 kr. pr. md.