Priser og ydelser

På denne side findes en liste over alle Juelsminde Antenneforenings ydelser samt tilhørende priser.

TV

Priserne på TV-pakkerne gældende for 2021 ses i tabellen herunde. Det er samtidig udspecificeret hvordan prisen er sammensat. Juelsminde Antenneforening har ingen avance på kanalerne. Foreningens eneste indtægt til dækning af foreningens omkostniger (administration, vedligeholdelse, reparationer, etc.) kommer fra det faste medlemskontingent på 550 kr. pr. år, som man betaler, når man er tilsluttet foreningens kabelnet, uanset om man har TV og internet eller kun en af delene.

Se indhold af de forskellige pakker her.

Helårsboliger

Grundpakken Mellempakken
(eller Grundpakke + 10 points til Bland Selv)
Fuldpakken
(eller Grundpakke + 36 points til Bland Selv)
Medlemskontingent 550 kr. 550 kr. 550 kr.
Kanalpriser 2570 kr. 5260 kr. 6880 kr.
Total pakke pris pr. år 3120 kr. 5810 kr. 7430 kr.

Sommerhuse

Juelsminde Antenneforening har i samarbejde med YouSee muligheden for at tilbyde sommerhus-ejere indenfor forsyningsområdet ekstra-ordinære gode priser på TV-pakker. Se priserne herunder.

Grundpakken Mellempakken
(eller Grundpakke + 10 points til Bland Selv)
Fuldpakken
(eller Grundpakke + 36 points til Bland Selv)
Medlemskontingent 550 kr. 550 kr. 550 kr.
Kanalpriser 2145kr. 3625 kr. 4585 kr.
Total pris pr. år 2695 kr. 4175 kr. 5135 kr.

Internet / bredbånd

Pris

Udover nedenstående pris (som er prisen til YouSee), så skal man som medlem af Juelsminde Antenneforening betale 550 kr. om året i medlemkontingent (svarende til 42 kr. om måneden) for at være på kabelnettet. Kontingentet dækker foreningens omkostninger til administration, vedligeholdelse af kabel-nettet, reparationer af standerskabe, etc.). Kontingentet betales direkte til foreningen og skal betales uanset om man har TV og internet eller kun en af delene.

1000/100 Mbit 200/20 Mbit 50/10 Mbit 25/5 Mbit
Medlemskontingent (bortfalder hvis du allerede har en TV-pakke
og betalt medlemskontingent igennem denne).
46 kr. 46 kr. 46 kr. 46 kr.
Pris til YouSee 299 kr. 249 kr. 229 kr. 199 kr.
Total pris pr. måned 345 kr. 295 kr. 275 kr. 245 kr.

* Hvis hustanden ikke har en TV-pakke, så skal der betales et medlemskontingent på 500 kr. pr. år til Juelsminde Antenneforening.

Andre ydelser

Ydelse Pris
Pakkeskift
Hvis du ønsker at ændre din tv-pakke, kan dette gøres hver måned. Du skal blot huske at meddele os det senest d. 10. i måneden før ønsket ikræfttrædelsesdato. Ønske om pakkeændring skal ske skriftligt – enten via mail eller brev. Se kontakt.
 325 kr.

Tilslutning
Tilslutningsafgift/medlemsindskud til installationsklar tilslutningsstander inden for forsyningsområdet.

Kontakt Juelsminde Antenneforening
Stikledning fra stander i skel
Max 30 meter fra standard til indførelse i hus.
Kontakt Juelsminde Antenneforening

Samlet tilslutningspris for fx nybygget hus
Forudsat at huset ligger indenfor forsyningsområdet og der er mindre end 30 meter fra standard til indførelse i huset.NB!
Tilslutningspris uden for forsyningsområdet og nye udstykninger samt institutioner og hoteller og øvrige udvidelser af ledningsnettet sker i følge tilbud.Se mere vedr. stikledning her.
Kontakt Juelsminde Antenneforening
Distributionsgebyr for sommerhuse
Distributionsgebyr i sommerhusområder hvor bygherre ikke har betalt anlægsomkostninger.
30 kr. pr. md.