Etablering af stikledning

Stikledningen er det kabel, der går fra standeren ved fortovskel til et stik i husstanden.

For at sikre tilstrækkelig signalspænding føres kablet altid nærmeste vej fra stander til bolig. Tilslutningskablet udleveres af den autoriserede installatør. Stikledning på op til 30 meter er inkluderet i tilslutningsprisen.

Juelsminde Antenneforenings ansvarsområde er selve antenneanlægget med mast, teknisk udstyr, forstærkere, kabler og standere i fortovskanten. Installationen fra tilslutningsstanderen ind til den enkelte bolig og den interne installation i boligen er ejerens ansvar.

Man skal selv nedgrave kablet fra tilslutningsstanderen ind til boligen. Kablet skal nedgraves i minimum 45 cm dybde, og 20 cm over kablet lægges et orange eller gult markeringsbånd med påtryk “Antennekabel”. Dette bånd leveres af installatøren.

Husk at stikledningen kun må anvendes af én husstand. I tilfælde af udlejning af lejligheder eller værelser skal hver boligenhed/husstand forsynes med separat stikledning. Det betragtes som tyveri, hvis man fordeler signalet fra én stikledning til flere boligenheder/husstande.

Tilslutning af fællesantenne må kun foretages af Juelsminde Antenneforenings autoriserede installatører. Installationer foretaget af andre vil ikke blive godkendt.