Juelsminde Antenneforening afholder ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne, torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.30 i Juelsminde Hallernes Aktivitetscenter. Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Regnskab, kontingenter og budget
 • Behandling af forslag
 • Valg af bestyrelse
  • Følgende er på valg:
   • Thomas Christiansen (formand)
   • Søren Drøger
   • Nicklas Brixen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt