Generalforsamling 2020

OPDATERING
Generalforsamlingen er naturligvis aflyst og udsat i lyset af Corona-virus. Der indkaldes til ny Generalforsamling senere.

Juelsminde Antenneforening afholder ordinær Generalforsamling i Juelsminde Hallerne Aktivitetscenter

onsdag d. 18. marts 2020 kl. 1930

Dagorden ifølge vedtægter. Forslag som ønskes behandlet skal være betyrelsen i hænde senest 8 dage før og fremsendes til foreningens kontor: Tofteskovvej 12E, 7130 Juelsminde.

Vh
Bestyrelsen