Ifølge vedtægterne skal Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Dette har ikke været muligt at gennemføre pga. omstændighederne. Deruodver har Generalforsamlingen for 2020 heller ikke været afholdt pga. Corona-restriktioner.

Bestyrelsen har dog besluttet, at Generalforsamlingen for 2021 SKAL gennemføres. I første omgang går vi efter en “fysisk” Generalforsamling, når/hvis Corona-restriktionerne bliver løsnet i april måned. Hvis det ikke er muligt pga. forsamlingsforbuddet, så laver vi en virtuel Generalforsamling.

Sidste år var Allan Lauridsen og Henrik Larsen på valg til bestyrelsen. Begge ønskede genvalg. Da der ikke blev afholdt nogen Generalforsamling ,har de begge fungeret som bestyrelsesmedlemmer i 2020. Bestyrelsen stiller følgende forslag til Generalforsamlingen:

Bestyrelsen foreslår, at Allan og Henrik genvælges med stiltiende accept, og dermed sidder i bestyrelsen frem til 2022.

Bestyrelsen indkalder snarest mulig til Generalforsamling via Facebook, lokale dagblade og aviser.