Efter et turbulent nytår for YouSee og en ophedet debat omkring lukning af FM-signalet i Juelsminde Antenneforenings, så har YouSee nu valgt at forlænge levetiden for FM-signalet i antenneanlægget. Der er indtil videre ikke kommet nogen dato for, hvornår signalet lukkes, men det bliver sandsynligvis i det sidste kvartal af 2017.

Vi vil til Generalforsamlingen redegøre for, hvordan bestyrelsen forholder sig til lukningen af FM-signalet samt de alternativer, der er blevet undersøgt.