Sæt kryds i kalenderen. Juelsminde Antenneforening afholder generalforsamling d. 23. marts kl. 19.30 i Juelsminde Hallernes Cafeteria. Indkomne forslag skal være Foreningen i hænde senest fredag d. 17/3 og kan sendes til [email protected]. Dagsordenen til generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Vel mødt 🙂