Tak for en god Generalforsamling. Vi var omkring 40 tilstedeværende. Der var ingen indkomne forslag og årsberetning, budget osv. blev enstemigt godkendt.

På Generalforsamlingen d. 21/3-2018 blev følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

 • Thomas Christiansen (ikke på valg)
 • Nicklas Brixen (ikke på valg)
 • Søren Drøger (ikke på valg)
 • Allan Lauridsen (modtog genvalg)
 • Henrik Larsen (nyvalgt)
 • Claus Larsen (1. suppleant)
 • Kasper Glyngø (2. suppleant)

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster:

 • Thomas Christiansen, formand
 • Søren Drøger, næstformand
 • Allan Lauridsen, sekretær
 • Nicklas Brixen, bestyrelsesmedlem
 • Henrik Larsen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har følgende “ting” på programmet i den nærmeste fremtid:

 • Kalender/årshjul for året der kommer  → Allan
 • Nyt fælles sted til dokumentation og referater → Allan
 • Opfølgning på udvidelse mod Kokborgvej → Marina
 • Kontakt Bo fra Dansk Kabel TV mhp. foredrag om teknik på fælles ERFA → Thomas
 • IFA-messe, skal vi med? Opfølgning og invitation → Søren