Tak
Første og fremmest siger bestyrelsen tak for det relativt gode fremmøde til Generalforsamlingen d. 23/3-2017. Vi var omkring 35 medlemmer inkl. bestyrelsen – i procent giver det ca 2,2% af vores medlemmer. Ikke imponerende men trods alt nok til at få en god diskussion om fremtiden og udfordringerne for vores forening.

Bestyrelsen har afholdt det første konstituerende bestyrelsesmøde – I kan se resultatet her: http://www.jafnet.dk/foreningen/#bestyrelsen

Hjemmearbejde
Bestyrelsen fik ligeledes lidt hjemmearbejde af Generalforsamlingen, som vi har forsøgt at besvare herunder.

Vil det være en god ide, at have YouSee med til Generalforsamling til at svare på spørgsmål vedr. kundeservice?
Ja, det er sådan set et godt forslag. Til næste Generalforsamling vil bestyrelsen samtidig indkalde vores kontakt hos YouSee, og så vil der være en dedidkeret sektion på dagsordenen, som vil omhandle spørgsmål fra medlemmerne til YouSee.

Post-serveren til jafnet.dk er meget langsom. Hvad kan vi gøre?
Bestyrelsen har haft fat i YouSee, som står for driften af post-serveren. Resultatet kan ses her: http://www.jafnet.dk/forsinkelse-paa-mails-til-jafnet-dk/

FM-signal – hvornår PRÆCIS lukker FM-signalet?
Der er endnu ikke noget konkret svar fra YouSee, da de heller ikke selv ved det endnu. Seneste udmelding er 4. kvartal 2017.

Regnskab skal gøres tilgængelig for medlemmerne samtidig med indkaldelse til Generalforsamling.
Dette vil bestyrelsen sørge for til næste Generalforsamling, hvor medlemmerne forlods vil kunne rekvirere regnskabet fra kontoret.

Undersøg opgradering fra COAX til fiber – er der nogen ide i at lave en investeringsplan for dette?
Uofficielt er der blevet nævnt et beløb på omkring 30-35 mio. kr. for at nedgrave og indlægge YouSee-fiber til alle hustande i vores dækningsområde. Bestyrelsen finder det ikke relevant at gå videre i den retning.

Derudover
Bestyrelsen arbejder i den kommende tid med følgende emner:

  • Udvidelse af antenneanlægget mod Kysthaven i Klakring. Finansiering undersøges ved YouSee og tilbud indhentes fra Dansk Kabel TV
  • Udvidelsen af antenneanlægget på Peter Holst Vej i de ne lejligheder/boliger kører fortsat
  • Hjemmesiden tilpasses yderligere og Facebook-kommunikationen optrappes. Vi vil gerne involvere vores medlemmer.
  • Der arbejdes på at få en infokanal på benene, således at byens foreninger kan få information ud til medlemmerne via info-kanalen på TV. Indhold kan være billeder (1920×1080), video (MP4, X.264) og hjemmesider.

Med håbet om et fortsat godt antenne-år og de bedste hilsner fra bestyrelsen.